October 23, 2018 at 14:00
Y21, Geovetenskapens hus