20180321 at 13:00:00
Aula Magna, Stockholm University, Frescati

Den 21 mars 2018 anordnas Stockholms universitets hållbarhetsforum i Aula Magna. Temat är Framtidens energi och resurser. Välkommen att delta i dialogen kring hur problemen inom miljö- och hållbarhetsområden ska kunna lösas.

Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom en mängd olika områden som alla kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika sektorer.

Universitetet vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn.

Läs programmet här!