Paula Jokela

Student Counsellor
Administrative support
Room: X527
Phone: +46 8 674 73 39
Paula.Jokela@aces.su.se

My responsibilities

Education coordinator/ Utbildningskoordinator

Studievägledare för studenter på Masterprogram i miljö- och hälsoskydd

Study counsellor for students at the Master’s programme in Environment and health protection