Josefin Engelhardt

PhD student
Room: C330
Phone: +46 8 674 7182
Josefin.Engelhardt@aces.su.se

About me

I’m interested in understanding the effects caused by the mixture of chemicals we are exposed to in our everyday life. My PhD project focuses on identifying endocrine disrupting compounds in human blood from the general public. By analysing pooled blood using targeted GC-MS, we will keep the detection limit low with the aim to find as many compounds as possible. The project involves prioritization of relevant compounds and trying to understand the metabolic effect they have in a mixture. Another aim is to prioritize and start to understand the complexity of chemical mixtures. Hopefully, at the end of this project we can make a risk assessment based on which compounds are part of the mixture. Part of my project will be at Vrije Universiteit in Amsterdam where I will do the metabolomics analysis. My supervisor is Jana Weiss who is PI for the project, called RiskMix.

I have a Master of Science in Engineering within the degree program of biotechnology from KTH. After my degree I worked as a research assistant at Stockholm University focusing on thiamine deficiency. I’ve since then published a paper called “Severe thiamine deficiency in eastern Baltic Cod (Gadus morhua)” relating to the work I did during that time.

______________________________________________________________________________________________________

Jag har länge varit intresserad av hur den blandning av ämnen som vi exponeras för varje dag påverkar oss. Hormonstörande ämnen är speciellt intressanta eftersom de kan påverka oss redan vid väldigt låga koncentrationer. Vet du vilka hormonstörande ämnen du har i ditt blod just nu? Det vet inte jag heller, men jag försöker ta reda på det i mitt doktorandprojekt.

Hormonstörande ämnen är idag svåra att riskbedöma eftersom de vid redan väldigt låga koncentrationer kan ge subtila effekter i flera generationer utan att vara akut toxiska. I vår blod finns det såklart flera ämnen som skulle kunna vara hormonstörande samtidigt, och det är just förståelsen av effekterna av dessa blandningar som måste utvecklas. Ett första steg är då att ta reda på vilka ämnen som finns i blodet hos den generella befolkningen. Genom att söka efter specifika ämnen i en Target-approach kan vi hitta många ämnen även vid riktigt låga koncentrationer. I det här projektet kommer jag att analysera blodprover från olika befolkningsgrupper med målet att hitta så många ämnen som möjligt. Därefter ska vi prioritera ämnen som vi anser vara extra intressanta att fördjupa oss i, och göra en realistisk blandning av dessa ämnen. Zebrafiskembryon är en bra modellorganism för att studera störningar av fostrets utveckling och kommer här att användas för att förstå effekten av blandningen. På detta sätt kan vi se hur en blandning av hormonstörande ämnen påverkar cellerna och vid vilka koncentrationer det rör sig om. Att veta vad vi ska leta efter har sina för- och nackdelar. För att få en bild av situationen idag gör jag en litteratursökning av vilka ämnen andra har hittat i blod och kan på så sätt identifiera kunskapsluckor. Vi bör på så sätt hitta de viktiga ämnena och samtidigt se ämnen som finns i låga koncentrationer. Det här projektet leds av min handledare Jana Weiss, mer information om projektet finns här.

Jag är civilingenjör i bioteknik och jobbade efter min examen som forskningsassistent på Stockholms Universitet, där jag fokuserade på tiaminbrist i Östersjöregionen. Delar av det arbetet från tiaminbristprojektet är nu sammanställt i artikeln “Severe thiamine deficiency in eastern Baltic cod (Gadus morhua).

Latest scientific papers

Severe thiamine deficiency in eastern Baltic cod (Gadus morhua)

Engelhardt J; Frisell O; Gustavsson H; Hansson T; Sjöberg R; Collier TK; Balk L
2020 | PLoS ONE

All publications

Exposure & Effects

Exposure and effects of chemical contaminants on living organisms.