Den 19 maj besökte Roger Westerholm, Christer Johansson och Alexander Håkansson från ACES Naturvårdsverket för att dela med sig av sina kunskaper om olika typer av luftburna partiklar och deras hälsorisker. Seminariet var en del i ACES:s arbete med att samverka med samhället och svenska myndigheter kring den forskning som ACES bedriver.

Fokus för seminariet var vilka hälsoeffekter som kan relateras till sotpartiklar och andra oreglerade partiklar samt vilken inverkan valet av bränsle har på fordonsutsläpp.

Seminariet spelades in och kan ses här: https://youtu.be/Vh5tREnweF8