ACES arrangerar på uppdrag av Naturvårdsverket en workshop om screening och miljögiftsövervakning. Syftet med workshopen är att presentera, sprida och diskutera resultat och frågor med anknytning till pågående verksamhet samt få in förslag till kommande screeningundersökningar.

13-14 november 2019

Geohuset, Stockholms universitet

Registreringen är nu stängd.

Nu finns schemat tillgängligt som pdf.

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt.
Vänligen meddela oss om ni får förhinder att komma så att ingen mat går förlorad. Tänk på miljön!

Det slutgiltiga schemat kommer att presenteras i september.
Välkomna!

Presentationer 13 Nov

Naturvårdsverket

Maria Linderoth & Linda Linderholm - Välkommen till Screeningworkshopen

Folkhälsomyndigheten

Linda Molander - Screening och miljögiftsövervakning

Kemikalieinspektionen

Jessica Norrgran Engdahl - Myndigheterna informerar

Livsmedelsverket

Irina Gyllenhammar

Läkemedelsverket

Therese Ringbom - Läkemedelsverkets arbete med läkemedel i miljön

Länsstyrelserna

Cecialia Niklasson Wrande & Anna Wemming - Länsstyrelserna informerar vad är på gång inom screening av miljögifter?

Sveriges Geologiska Undersökning

Sarah Josefsson & Lena Maxe

Vattenmyndigheten

Lennart Johansson

SLU

Johan Lundqvist - Kemiska föroreningar i avloppsvatten – en studie med kombinerad kemisk och effekt-baserad analys

SGU

David Eveborn och Axel Herzog - Screeningundersökningar av miljögifter i grundvatten utförda av SGU – Erfarenheter och nyheter

Norrvatten

Helene Ejhed - Övervakning av miljöföroreningar och påverkan på Mälaren som dricksvattentäkt - Exempel på transport och fördelning av läkemedelsrester från Kungsängsverket i Uppsala

Göteborgs universitet

Lars Förlin - Effektscreening – Biologisk miljöövervakning i förorenade områden längs Sveriges kust

ACES

Madeleine Öst - PFAS-halter hos fiskarmän och deras fruar

IVL

Gunnar Thorsén - Rodenticidscreening i fågel och räv från Sverige, 2016–2018

Presentationer 14 Nov

SGU och Naturvårdsverket

Finn Baumgartner och Anders Foureaux - Datavärdskap Miljögifter - nulägesbeskrivning

SLU

Gustaf Boström - Läckage av bekämpningsmedel från växthus

Östersjöcentrum

Emma Undeman - Nya ämnen i all ära, men vad vet vi om de gamla? Östersjöländernas kunskap om Helcoms prioämnen

Naturvårdsverket

Karin Norström - Vilka bitar lägger Naturvårdsverket i PFAS-pusslet? Med fokus på riskbedömningen av platser där brandskum hanterats

Lina Wendt-Rasch (KemI/ACES)

Lina Wendt-Rasch - SamTox och Toxikologiska rådet - ett system för snabbare upptäckt och hantering av nya potentiella kemikaliehot

På uppdrag av Naturvårdsverket

https://www.naturvardsverket.se/