Det finns en stor efterfrågan på utbildade miljö- och hälsoinspektörer ute bland kommunerna i Storstockholm. Anmälan till masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd (MHS) stänger snart. Skicka in din ansökan redan idag för att inte missa chansen!

“På ACES har vi spetskompetens inom allt från luft och miljökemi till miljögifter och ekotoxikologi. Den kompetens som saknas tar man hjälp av utifrån, som till exempel kurser som rör miljöskyddsteknik samt avlopps- och dricksvatten. När det gäller miljölagstiftning samarbetar vi med en forskare vid Juridiska institutionen vid universitetet som kommer att hålla en kurs i miljörätt, samhällsplanering och etik,” säger Ann-Kristin Eriksson Wiklund, studierektor vid ACES.

Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi vid ACES, är programansvarig för den utbildningen och lyfter fram det speciella med att programmet är så samhällsnära.

“Vår institution har tidigare mest varit inriktad på forskning, men det som är roligt med den här utbildningen är att den verkligen är uppbyggd i samarbete med kommuner, länsstyrelser, regioner och hållbarhetsföretag. Ett viktig mål med programmet är att studenterna ska få jobb i slutet av utbildningen. Ofta är utbildningarna vid universitetet inte skräddarsydda för arbetsmarknaden, men det här programmet är faktiskt en akademisk utbildning med fokus på jobb,” säger Kevin Noone.

Som obligatoriskt moment ingår praktikarbete ute på olika arbetsplatser och en strävan är att även studenternas examensarbeten ska kunna äga rum där.

“Det övergripande syftet är att utbilda kompetenta miljö- och hälsoskyddsinspektörer som kan göra nytta i samhället och som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Och att kommunerna i sin tur tycker att de får kompetent arbetskraft,” sager Kevin Noone.

Ansökan till det nya masterprogrammet är öppen fram till 15 april och utbildningen börjar i höst 2019.

Contact

Ann-Kristin Eriksson Wiklund
Director of Studies
Associate professor
Exposure & Effects

Phone +46 8 674 7251
annkristin.eriksson@aces.su.se

Kevin Noone
Professor
Atmospheric Science

Phone +46 8 674 7543
Kevin.Noone@aces.su.se