Temporal variations of aluminium fractions in streams in the Delsbo area, central Sweden.

Andrén, C.; Andersson, P.; & Fröberg, E.
2000

Acid Rain 2000

Aluminium and damage to fish populations in limed streams

Andrén, C. & Bergquist
2000

Acid Rain 2000

aluminium , fish , liming , toxicity

Metodik för inventering av Förorenade områden, avsnitten om kemisk, fysikalisk och biologisk karakterisering, provtagning och utvärdering. Gullbring, P. & Norrman, F. (red)

Alsberg, T.; Andrén, C.; Borg, H. & Gravenfors
1999 | SEPA (NV)

A multivariate biological and chemical characterization of industrial effluents connected to municipal sewage treatment plants

Andrén, C; Eklund, B; Gravefors, E; Kukulska, Z; Tarkpea, M
1998 | Environ. Toxicol. Chem. | 17 (2) (228-233)

A biological and chemical characterization strategy for small and medium-sized industries connected to municipal sewage treatment plants

Tarkpea, M; Andrén, C; Eklund, B; Gravenfors, E; Kukulska, Z
1998 | Environ. Toxicol. Chem. | 17 (2) (234-250)

5.1 Vattenkemi i IKEU-sjöarna, i Biologisk mångfald i kalkade sjöar.

Persson, G.; Edberg, F.; Andrén, C. & Borg
1997 | SEPA (NV)

Analys av silver i slam – Metodinterkalibrering.

1996 (1-3)

Jämförelse av nya och gamla standarder för spektrofotometrisk aluminium-bestämning.

Andrén, C. & Fröberg
1996 (4-5)

Påväxt på båtbottnar – Omfattning av påväxt/innehåll i restprodukter från båttvätt.

Andrén, C. & Björklund
1996 | SEPA (NV)

Metodinterkalibrering av silverbestämning i slam. I Silver Occurence, distribution and effects of silver in the environment.

1996 | SEPA (NV)

Aluminium speciation; Effects of sample storage

1995 | 85 (2) (811-816)

The influence of pH on aluminium toxicity in the phytoplankton species Monoraphidium dybowskii and M-griffithii

Hornstrom, E; Harbom, A; Edberg, F; Andrén, C
1995 | 85 (2) (817-822)

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se