Kalkningsavslut – Underlag till Naturvårdsverkets handbok för kalkning av sjöar och vattendrag.

Sundbom, M.; Andrén, C.; Borg, H.; Edberg, F.; Persson, G.
2007 | ITM, SU | Report No: 161

Ger alla ALI-analyser ALI – monomert oorganiskt aluminium?

2007 | Norsk-Svensk Konferanse om forsuring og kalking 2007

Bergen, Norge | September 30, 2022

Modelling inorganic Aluminium with WHAM in environmental monitoring

Cory, N.; Andrén, C.; Bishop, K.
2007 | Appl. Geochem. | 22

A Novel Environmental Quality Criterion for Acidification in Swedish Lakes – An Application of Studies on the Relationship Between Biota and Water Chemistry

Fölster, J.; Andrén, C.; Bishop, K.; Buffam, I.; Cory, N.; Goedkoop, W.; Holmgren, K.; Johnson, R.; Laudon, H.; Wilander, A.
2007 | Wat. Air Soil Pollut. Focus | 7

Bakgrundsrapport för revideringen 2007 av bedömningsgrunder för Påväxt – kiselalger i vattendrag

Kahlert, M.; Andrén, C.; Jarlman, A.
2007 | IMA, SLU & ITM, SU | ISBN: ISSN 1403-977X | Report No: Rapport 2007:23 IMA,

Episodförsurning – Underlag till Naturvårdsverkets handbok för kalkning av sjöar och vattendrag.

Borg, H.; Andrén, C.; Sundbom, M.; Wilander, A.; Wällstedt, T.
2007 | ITM, SU | Report No: ITM-report 160

Controlled exposure of brown trout to a limed acid and aluminium-rich humic water

Andrén, C.M; Kroglund, F.; Teien, H.C.
2006 | Verh. Int. Ver. Limnol. | 29 (1548-1552)

Stream water quality and acidity classified by benthic diatoms

Andrén, C.; Jarlman, A.
2006 | Use of Algae for monitoring Rivers (6 th Int. Symp.) Hungary, 2006

Use of Algae for monitoring Rivers (6th Int. Symp.) Hungary, 2006 | September 30, 2022

Bentiska kiselalger som surhetsindikatorer i rinnande vatten

Andrén, C.; Jarlman, A.
2006 | ITM, SU | ISBN: 1103-341 | Report No: SU-ITM-R-149-SE

Bakgrundsrapport för revideringen av bedömningsgrunder 2006 Påväxt – kiselalger i vattendrag

Kahlert, M.; Andrén, C.M.; Jarlman, A.
2006 | SEPA (NV)

Diatoms as biomonitoring tools in Sweden

Kahlert, M.; Andrén, C.M.; Jarlman, A.
2006 | Use of Algae for monitoring Rivers (6 th Int. Symp.) Hungary, 2006 (71-75) | ISBN: 963 06 0497 3

6th Int. Symp. Use of Algae for Monitoring Rivers, Balatonfured, Hungary | September 30, 2022

WHAM increases the understanding of Aluminium-chemistry in environmental monitoring

Cory, N.; Andrén, C.M.; Bishop, K.
2005

Acid Rain, Prague, Czech Republic | September 30, 2022

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se