Pyoverdine production and metal mobilization under different light conditions

Kalinowski, B. E.; Edberg, F.; Börjesson, S.; Holm, K.
2005

Focus on soils symposium, Uppsala, Sweden | September 30, 2022

Mobilization of metals from uranium ore in presence of pyoverdine at different light conditions

Edberg, F.; Kalinowski, B. E.; Börjesson, S.; Holm, K.; Ek, J.
2005

Current development in remediation of contaminated lands, workshop, Pulawy, Poland | September 30, 2022

The Influence of Ligands on Anaerobic Biomobilization of Metals from Shale

Kalinowski, B. E.; Holm, K.; Edberg, F.; Börjesson, S.
2005

Focus on soils symposium, Uppsala, Sweden | September 30, 2022

Mobilization of metals from uranium ore in presence of pyoverdine at different light conditions

Edberg, F.; Kalinowski, B. E.; Börjesson, S.; Holm, K.; Ek, J.
2005

Workshop on Current Developments in Remediation of Contaminated Lands. Pulaway, Poland | September 30, 2022

Vattenkemi och plankton före och efter kalkning i sjöar i Åvaområdet

Hörnström, E.; Ekström, C.; Sundbom, M.; Edberg, F.
2004 | Report series, IMA, SLU | ISBN: 1403-977X | Report No: 2004:20

Vattenkemi och plankton i Tyresta nationalpark under 30 år av kalkning och återförsurning

Sundbom, M.; Edberg, F.; Ekström, C.; Hörnström, E.
2004 | Svensk-Norsk Försurnings- och Kalkningskonferens 2004

Effects of racidification on the water chemistry and plankton in previously limed lakes in the Tyresta National Park, Sweden

Sundbom, M.; Edberg, F.; Ekström, C.; Hörnström, E.
2004 | SIL2004

Effects of forest fire and fire-fighting operations on water chemistry in Tyresta National Park, Stockholm, Sweden

Eriksson, H.; Edberg, F.; Borg, H.
2003 | J. Phys. IV | 107 (427-430)

Kvicksilver i abborre från IKEU-, referens- och återförsurningssjöar år 2001. Institutet för tillämpad miljöforskning (ITM), Stockholms universitet, Årsrapport till det nationella programmet för integrerad kalkningseffektuppföljning (IKEU), 3 s. + datatab

2002

Återförsurning av sjöar – Observerade och förväntade biologiska och kemiska effekter

Andersson, B.I.; Borg, H.; Edberg, F. & Hultberg
2002 | SEPA (NV) | ISBN: 91-620-5249-7

Perspectives on reacidification – Assessment of biological effects caused by reacidification of limed waters, a literature review.

Andersson, B.I.; Borg, H.; Edberg, F. & Hultberg
2002 | SEPA (NV) | ISBN: ISBN 91-620-5249-7

Reacidification effects on water chemistry and plankton in a limed lake in Sweden.

Edberg, F.; Andersson, P.; Borg, H.; Ekström, C. & Hörnström
2001 | Wat. Air Soil Pollut. | 130 (1763-1768)
acidification , lakes , liming , metals , plankton , sweden

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se