Provningsjämförelse / Proficiency Test 2022-3, Närsalter / Nutrients

2022 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 52
Download

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2022-2, Metaller och spårämnen. Lukt och smak. / Metals and trace elements. Odor and taste.

2022 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 51
Download

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2022-1, Suspenderat material och slam / Suspended solids and sludge

2022 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 50
Download

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2021-5, Avloppsvatten / Wastewater

2021 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 49
Download

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2021-4, Jonbalans / Ion Balance

2021 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 48
Download

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2021-3, Närsalter / Nutrients

2021 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 47
Download

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2021-2, Suspenderat material och slam / Suspended solids and sludge

2021 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 46
Download

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2021-1, Metaller och spårämnen / Metals and trace elements

2021 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 45
Download

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2020-5, Avloppsvatten / Wastewater

2020 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 44
Download

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2020-4, Jonbalans och klorofyll / Ion Balance and chlorophyll

2020 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 43
Download

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2020-3, Närsalter och lukt i vatten / Nutrients and odour in water

2020 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 41
Download

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2020-2, Metaller och spårämnen / Metals and trace elements

2020 | ACES rapport, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University | Report No: 40
Download

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se