Research Engineer – technical system for separation and analysis of greenhouse gases

Ref. No. SU FV-1726-19; Closing date: 3 June 2019.

Ref. No. SU FV-1726-19, Closing date: 3 June 2019.

Research in the environment and climate field is one of the strongholds of Stockholm University. The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) is one of the larger departments in the Faculty of Science with over 200 employees. We are located in the Geoscience Building, together with other departments in the Bolin Centre for Climate Research, on the beautiful park-like campus Frescati in the northern reaches of Stockholm. Several projects in the ACES Biogeochemitry Unit is focused on using isotopes to fingerprint the sources of greenhouse gases in seawater and the atmosphere (incl. with financing through a European Research Council – Advanced Grant). One important component is the development and establishment of techniques for both sampling and for subsequent preparation of samples for isotope analyses. We now look for a technically-focused person to contribute to developing these systems.

Main responsibilities
This position is primarily dedicated to develop a system for isolation of methane and carbon dioxide from seawater and atmosphere samples and for preparation of these for isotope analyses. Under guidance of our senior research engineer, you will design, perform and evaluate tests to characterize the module components that will be part of the full system (e.g., oxidation steps, absorbents, cold traps, programming of walves etc). We have for thus system development a dedicated advanced measurement instrument for methane and carbon dioxide (a laser-based Cavity Ringdown Spectrometer along with several well-equipped laboratories). Additional tasks include optimization of sample methodology for methane in seawater (i.e., purge-and-trap), as well as a pre-concentration device to be hyphenated with a GCirMS for determination of natural abundance 14C measurements of methane in air.

Qualification requirements
We are looking for you who have substantial practical experience of development and trouble-shooting of technical systems for separation and processing of gases or liquids, and/or for measurement systems for gases. Your background may be from an academic research environment but equally well from an instrument-analytical or other high-tech company. You should have experience from analytical instruments and laboratory work with respect to gases.

You should be careful and have well-developed skills for organization and documentation of your work. The employment demands flexibility and good ability to collaborate. Personal suitability is an important value.

Terms of employment
This is a full-time temporary position for 12 months. Starting as soon as possible yet per agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact 
Further information about the position can be obtained from Professor Örjan Gustafsson, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 34 89, alejandra@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Only include the cover letter (including contact information to reference persons) and CV in your application. Bring copies of grades and certificates if you are called to an interview.

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

Stockholm University – our education and research produce results.

Closing date: 03/06/2019

 

Information på svenska:

Forskningsassistent – tekniskt system för upprening och analys av växthusgaser

Ref.nr SU FV-1726-19; Sista ansökningsdag: 2019-06-03

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med över 200 anställda. Vi håller till i Geovetenskapens hus på campus Frescati i Stockholm. En del av vår verksamhet på enheten för biogeokemi omfattar teknisk utveckling och etablering av provtagning och påföljande analys av isotopsammansättningen av spårgaser i atmosfär och hav. Vi söker nu en tekniskt inriktad person för att utveckla dessa system.

Arbetsuppgifter
Denna anställning syftar till att utveckla ett system för att isolera metan och koldioxid från havsvatten- och luftprover inför analys. Under ledning av våra forskningsingenjörer kommer du att designa, genomföra och utvärdera tester för att karaktärisera de komponenter som ska ingå i systemet (oxidationsugnar, absorbenter, köldfällor m.m.). Till din hjälp har du avancerad mätutrustning för metan och koldioxid (laserbaserad Cavity Ringdown Spectroscopy) och ett väl utrustat laboratorium. Du kommer även att ha en central roll i att montera och kvalitetstesta det färdiga systemet. Utöver detta ingår optimering av provtagningsmetodiken för metan i havsvatten (s.k. purge-and-trap), samt en viss utveckling av ett förkoncentreringssystem för isotopmätning av metan i luft.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av utveckling eller felsökning av tekniska system för att separera eller processa gaser eller vätskor, och/eller system för mätning av gaser. Din bakgrund kan vara från en forskningsmiljö men lika gärna från ett högteknologiskt företag. Du bör ha erfarenhet av både mätteknik och laboratoriearbete med avseende på gaser.

Du ska vara noggrann och ha en god förmåga att organisera och dokumentera ditt arbete. Anställningen ställer krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid under 12 månader. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.  Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av professor Örjan Gustafsson, tfn 070-324 73 17, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2019-06-03

Contact

Örjan Gustafsson
Professor
Biogeochemistry

Phone + 46 8 674 7317
orjan.gustafsson@aces.su.se