Rapportering

Resultat av kontroll av luftkvalitet  ska årligen rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd.  Senast den 31 mars ska grunddata från mätningarna för hela föregående kalenderår skickas in till Naturvårdsverkets datavärd, tillsammans med uppgifter om datakvalitet och metadata. Modellberäknade data samt resultat från objektiv skattning ska rapporteras till datavärden senast den 30 juni.

Görs kontinuerliga mätningar ska dessa också löpande i realtid levereras till Datavärden.

För hjälp med att konvertera från ppb till μg/m3 se omvandlingstabell.

För hjälp med att göra en initial flaggning av data inför rapportering finns detta verktyg.

Läs mer på:

Naturvårdsverkets sida om rapportering av luftkvalitetsdata

Naturvårdsverkets Datavärd

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se