DatumTypTitel
2023 novRef-m: 2023:2Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument – Visby 2022/2023 ladda ned
2023 novRef-m: 2023:1Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument – Sollentuna 2022/2023 ladda ned
2023 febRef-m: 2022:5Jämförelse av NOx-mätningar i Sverige 2021/2022 ladda ned
2022 oktRef-m: 2022:4Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument – Trelleborg 2022 ladda ned
2022 oktRef-m: 2022:3Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument – Sollentuna 2021/2022 ladda ned
2022 oktRef-m: 2022:2Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument – Visby 2022 ladda ned
2022 oktRef-m: 2022:1Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument – Malmö 2020-2022 ladda ned
2021 novRef-m: 2021:2Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument – Sollentuna 2020/2021 ladda ned
2021 febRef-m: 2021:1Provningsjämförelse 2020 - Rökgasmätningar vid Gärstadverket ladda ned
2021 janRef-m: 2020:2Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument - Sundsvall 2020 ladda ned
2020 oktRef-m: 2020:1Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument - Norunda 2019/2020 ladda ned
2019 sepRef-m: 2019:1Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument - Stockholm 2019 ladda ned
2019 janNV Handbok 2019:1Luftguiden - Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft ladda ned
2018 novRef-m: 2018:2Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument - Stockholm 2018 ladda ned
2018 novRef-m: 2018:1Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument - Västerås 2018 ladda ned
2017 novMikrosensorer för luftmätningar ladda ned
2017 novRef-m: 2017:3Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument - Umeå 2017 ladda ned
2017 febRef-m: 2017:2Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument - Kampanj SLB Hornsgatan 2016 ladda ned
2017 febRef-m: 2017:1Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument - Mätprogram 2014-2015 ladda ned
2017 janKonvertering mellan μg/m3 och ppb ladda ned
2014 junNV Handbok 2014:1Luftguiden - Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft ladda ned
2012 oktACES-rapport 4Equivalence of PM10 Instruments at a Road Traffic Site: A Study in Stockholm Spring 2012 ladda ned
2010 janDemonstration of Equivalence of Ambient Air monitoring Methods ladda ned
2007 sepITM-rapport 168Bestämning av PM10 - En jämförelse av de vanligaste mätmetoderna använda i Sverige och den europeiska referensmetoden ladda ned
2006 julEUR 22341Field test experiments to validate the CEN standard measurement method for PM2,5 ladda ned
2004 sepNV-rapport 5407Samordnad kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft - Redovisning av ett regeringsuppdrag ladda ned
2004 sepITM-rapport 110Concentrations and sources of PM10 and PM2,5 in Sweden ladda ned
2004 junLVF-rapport 2004:14Kartläggning av bensenhalter i Stockholms- och Uppsala län - Jämförelser med miljökvalitetsnormer ladda ned
2004 marIVL-rapport B1574Tillbakablick över luftkvalitetsmätningar i svenska tätorter ladda ned
2004 febIVL-rapport B1553Luftkvalitet i tätorter ladda ned
2003 novITM-rapport 118Metodik för utvärdering av den lokala vedeldningens påverkan på luftkvalitet - Erfarenheter från BHM ladda ned
2003 oktNV-rapport 5318Frisk luft - Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet ladda ned
2003 majIVL-rapport B1527Jämförelse mellan de två vanligaste metoderna att mäta PM10 i Sverige ladda ned
2003 janSLB-rapport 1:2003TEOM – IVL’s filtermetod. En metodjämförelse ladda ned
2001 julEU-rapportAmbient air pollution by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH). Position paper ladda ned
2000 oktEU-rapportAmbient air pollution by As, Cd and Ni compounds. Position paper ladda ned