Referenslaboratoriets huvudverksamhet handlar om mätningar i utomhusluft men har även haft uppdraget att utvärdera den av Naturvårdsverket organiserade provningsjämförelse av rökgasmätningar som genomfördes i Linköpings maj 2020. Utvärderingen är klar och kan hittas under Rapporter.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se