Teledyne API N500

Naturvårdsverket har godkänt instrument N500 från Teledyne API för kontinuerliga mätningar av NO2 i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Två nya utvärderingar inom ramarna för löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument har publicerats. En kontroll genomfördes i Sollentuna 2022-2023 och en i Visby 2022-2023. Båda utvärderingarna går att ladda ner under Rapporter eller Löpande kontroll av PMx instrument.

Jämförelse av NOx-mätningar i Sverige 2021/2022

Under 2021 samt 2022 genomförde Referenslaboratoriet en jämförelse av NOx-mätningar vid ett flertal mätstationer i Sverige. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i en rapport, Ref-m: 2022:5, som kan hittas under Rapporter.

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Fyra nya utvärderingar inom ramarna för löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument har publicerats. En kontroll genomfördes i Malmö 2020-2022, en i Sollentuna 2021-2022, en i Visby 2022 samt en i Trelleborg 2022. Samtliga utvärderingar går att ladda under från Rapporter eller Löpande kontroll av PMx instrument.

Eco Physics nCLD AL2

Naturvårdsverket har godkänt instrument nCLD AL2 från Eco Physics för kontinuerliga mätningar av NO2 i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Under 2020 samt 2021 genomförde Referenslaboratoriet löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument i Sollentuna. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i en rapport, Ref-m: 2021:2, som kan hittas under Rapporter eller Löpande kontroll av PMx instrument.

Datagranskning och rapportering av luftkvalitet

I förra veckan anordnade Referenslaboratoriet, Naturvårdsverket och den nationella datavärden, SMHI, en workshop angående datagranskning och rapportering av luftkvalitetsdata 2021. Ifall du inte kunde vara med men vill ha tillgång till materialet vänligen kontakta Referenslaboratoriet.

Provningsjämförelse 2020 – Rökgasmätningar vid Gärstadverket

Referenslaboratoriets huvudverksamhet handlar om mätningar i utomhusluft men har även haft uppdraget att utvärdera den av Naturvårdsverket organiserade provningsjämförelse av rökgasmätningar som genomfördes i Linköpings maj 2020. Utvärderingen är klar och kan hittas under Rapporter.

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Under vintern, våren och sommaren 2020 genomförde Referenslaboratoriet löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument i Sundsvall. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i en rapport, Ref-m: 2020:2, som kan hittas under Rapporter eller Löpande kontroll av PMx instrument

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Under sommaren 2019 samt vintern 2020 genomförde Referenslaboratoriet löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument på Norunda utanför Uppsala. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i en rapport, Ref-m: 2020:1, som kan hittas under Rapporter.

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Sida 1 av 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se