Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar har det övergripande ansvaret för att vägleda kommunerna om de tekniska frågorna kring mätningar för kontroll av luftkvalitet. Syftet är att säkerställa att de metoder och instrument som utför mätningarna fungerar och ger mätningar av tillräcklig hög kvalitet.

Under detta avsnitt hittar man därför information om mätmetoder och vilka instrument som är godkända för kontinuerliga mätningar i Sverige. Även resultat från den löpande kontroll av automatiska partikelinstrument som Referenslaboratoriet utför redovisas här.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se