Beställning av standarder:

För att säkerställa harmoniseringen av luftkvalitetsmätningar över Europa är de referensmetoder som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter samtliga europeiska standarder. De allra flesta standarder är dock inte gratis utan måste köpas. SIS kan tillhandahålla all svensk standard och säljer även annan teknisk litteratur samt internationell och utländsk standard från hela världen. Beställning kan ske från http://www.sis.se

Ordlista
EN-standard:Europastandard. Skall antas av de nationella standardiseringsorganen som nationell standard
ISO-standard:Internationell standard. Upp till de enskilda standardiseringsorganen att anta använda standarden som nationell standard

Standardiserings organisationer
CEN:European Committee for Standardization = den europeiska standardiseringskommittén
https://www.cen.eu
ISO:International Organization for Standardization = den internationella standardiseringskommittén
https://www.iso.org
SIS:Swedish Standards Institute = den svenska standardiseringskommittén
http://www.sis.se