Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar jobbar aktivt med flera frågor som är centrala för kvalitetssäkringen av svenska luftkvalitetsmätningar. De viktigaste områden är mätningarnas spårbarhet, vägledning för lokala kvalitetssäkringsprogram, besök och inspektioner på mätplatsen samt allmän vägledning för mätoperatörerna.