Geohuset, Stockholm universitet, © Stockholms Universitet

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar drivs av Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms Universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Kontakt:

Du kommer enklast i kontakt med Referenslaboratoriet genom att mejla reflabmatningar@aces.su.se alternativt ta kontakt via telefon. Vi som jobbar vid Referenslaboratoriet är:

Emelie Graham, projektledare
Telefon: 08 – 674 76 48
Epost: emelie.graham@aces.su.se

Agnes Stenlund
Telefon: 08 – 674 76 42
Epost: agnes.stenlund@aces.su.se

Stefan Pfaller
Telefon: 08 – 16 36 77
Epost: stefan.pfaller@aces.su.se

Besöksadress:

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se