Geohuset, Stockholm universitet, © Stockholms Universitet

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar drivs av Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms Universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Kontakt:

Du kommer enklast i kontakt med Referenslaboratoriet genom att mejla reflabmatningar@aces.su.se alternativt ta kontakt via telefon.

Alexander Håkansson, projektledare för Referenslaboratoriet:
Telefon: 08 – 674 76 48
Epost: alexander.hakansson@aces.su.se

Johanna Snellström, ansvarig för frågor om mikrosensorer:
Telefon: 08 – 674 76 42
Epost: johanna.snellstrom@aces.su.se

Besöksadress:

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se