Geohuset, Stockholm universitet, © Stockholms Universitet

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar drivs av Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms Universitet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Kontakt:

Du kommer enklast i kontakt med Referenslaboratoriet genom att mejla reflabmatningar@aces.su.se alternativt ta kontakt via telefon.

Alexander Håkansson, projektledare för Referenslaboratoriet:
Telefon: 08 – 674 76 48
Epost: alexander.hakansson@aces.su.se

Emelie Graham, ansvarig för frågor om gasmätningar:
Telefon: 08 – 674 76 42
Epost: emelie.graham@aces.su.se

Besöksadress:

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se