Referensmetod

Referensmetoden för mätning av ozon är SS-EN 14625:2012 “Utomhusluft – Standardmetod för mätning av koncentrationen av ozon med ultraviolett fotometri” (baserad på UV-fotometri).

Likvärdig metod

Likvärdig metod: Instrument som i Sverige godkänts som likvärdig med referensmetoden för mätningar av O3 i omgivningsluft hittar man under Godkända instrument.