Referensmetod

Referensmetoden för mätning av kolmonoxid är SS-EN 14626:2012 ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av koncentrationen av kolmonoxid med icke-dispersiv infraröd spektroskopi”.