Referensmetod

Referensmetod för provtagning och analys av bly är SS-EN 14902:2005 “Utomhusluft – Standardmetod för mätning av Pb, Cd, As och Ni i PM 10-fraktionen av svävande partiklar”.

Referensmetoden bygger på manuell PM10-provtagning motsvarande SS-EN 12341:2014 ”Utomhusluft – Standardmetod för gravimetrisk bestämning av masskoncentrationen av PM10 – eller PM2,5-fraktionen av svävande stoft i luft” med efterföljande bearbetning av proverna och analys med hjälp av atomabsorptionsspektrometri eller ICP/masspektrometri.