Referensmetod

Referensmetoden för mätning av bensen är den metod som beskrivs i del 1, 2 och 3 av SS-EN 14662:2005 ”Utomhusluft – Standardmetod för mätning av bensenkoncentrationer”.

Del 1: Pumpad provtagning med efterföljande termisk desorption och gaskromografi;
Del 2: Pumpad provtagning med efterföljande lösningsmedelsdesorption och gaskromatografi;
Del 3: Automatisk pumpad provtagning med in situ gaskromatografisk analys.

En sammanfattning av de fem delarna av metoden SS-EN 14662 finns i “Standardmetod för mätning av bensenkoncentrationen“.