Referensmetod

Referensmetod för provtagning av bens(a)pyren (BaP) i luft är SS-EN 15549:2008 “Luftkvalitet – Standardmetod för mätning av koncentrationen av bens(a)pyren i utomhusluft”.

Referensmetoden bygger på manuell PM10-provtagning motsvarande SS-EN 12341:2014 ”Utomhusluft – Standardmetod  för gravimetrisk  bestämning  av  masskoncentrationen  av  PM10 – eller  PM2,5-fraktionen av svävande stoft i luft” med efterföljande provextraktion av BaP ur partikelfasen och analys med vätskekromatografi (HPLC) med fluorescensdetektor (FLD) eller gaskromatografi med masspektrskopi (GC/MS).