Instrument som används för regulatorisk luftkvalitetsövervakning behöver uppfylla olika typer av krav. De krav som finns på instrument och mätmetoder är specificerade i Naturvårdsverkets föreskrifter och därefter tolkade i Luftguiden. Huvudregeln är att instrument som används för kontinuerliga mätningar ska vara godkända av Naturvårdsverket, lista på godkända instrument finns här på Referenslaboratoriets hemsida. Här går det också att hitta information om godkännandet baserar sig på några specifika villkor.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se