Den här hemsidan är skapat av Institutionen för miljövetenskap på Stockholms Universitet. Institutionen för miljövetenskap är utsedd av Naturvårdsverket att fungera som nationellt svenskt referenslaboratorium för luftkvalitetsmätningar. På denna hemsida finns mer information om Referenslaboratoriets verksamhet och de uppgifter som Naturvårdsverket gett Referenslaboratoriet.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se