I förra veckan anordnade Referenslaboratoriet, Naturvårdsverket och den nationella datavärden, SMHI, en workshop angående datagranskning och rapportering av luftkvalitetsdata 2021. Ifall du inte kunde vara med men vill ha tillgång till materialet vänligen kontakta Referenslaboratoriet.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se