Naturvårdsverket har godkänt instrumentet Model 405 nm från 2B Technologies för kontinuerlig kontroll av kvävedioxid i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Kontakta oss gärna

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna. reflabmatningar@aces.su.se