Senaste Nyheter

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Under vintern och våren genomförde Referenslaboratoriet löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument på totalt fyra platser, en plats i Västerås och tre i och runt Stockholm. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i två rapporter, Ref-m: 2018:1 och Ref-m: 2018:2, och kan hittas under Rapporter. Resultatet för Grimm EDM 180 sticker ut och är betydligt sämre än i tidigare kontroller, Referenslaboratoriet kommer därför föra en dialog med tillverkare och användare i syfte att säkerställa att instrument fungerar i Svenska miljöer.

Horiba APNA 370, APOA 370, APSA 370 och APMA 370

Naturvårdsverket har godkänt instrumenten APNA 370, APOA 370, APSA 370 samt APMA 370 från Horiba för kontinuerlig kontroll av kvävedioxid, ozon, svaveldioxid respektive kolmonoxid i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Harmoniserad QA/QC manual version 2 publicerad

Referenslaboratoriet har nu publicerat en andra version av den Harmoniserade QA/QC manualen, Läs mer på Harmoniserad QA/QC manual. Syftet med den Harmoniserade QA/QC manualen är att ge stöd och vägledning för kommuner och luftvårdsförbund att kvalitetssäkra luftkvalitetsmätningar. Den nya versionen innehåller framförallt två stora förändringar jämfört med den första:

  • Del I – Upphandling av mätkonsult har utökats för att ge mer stöd och vägledning för de som upphandlar en konsult för hela eller delar av mätkedjan.
  • Appendix B – Årlig datavalidering är nytt och innehåller vägledning för hur mätdata ska valideras innan den årliga rapporteringen till datavärden.

Har du synpunkter, frågor eller förslag på förbättringar får du mer än gärna kontakta Referenslaboratoriet.

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för tätortsluft
Mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter