Senaste Nyheter

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Under 2020 samt 2021 genomförde Referenslaboratoriet löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument i Sollentuna. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i en rapport, Ref-m: 2021:2, som kan hittas under Rapporter eller Löpande kontroll av PMx instrument.

Datagranskning och rapportering av luftkvalitet

I förra veckan anordnade Referenslaboratoriet, Naturvårdsverket och den nationella datavärden, SMHI, en workshop angående datagranskning och rapportering av luftkvalitetsdata 2021. Ifall du inte kunde vara med men vill ha tillgång till materialet vänligen kontakta Referenslaboratoriet.

Provningsjämförelse 2020 – Rökgasmätningar vid Gärstadverket

Referenslaboratoriets huvudverksamhet handlar om mätningar i utomhusluft men har även haft uppdraget att utvärdera den av Naturvårdsverket organiserade provningsjämförelse av rökgasmätningar som genomfördes i Linköpings maj 2020. Utvärderingen är klar och kan hittas under Rapporter.

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar
Institutionen för miljövetenskap
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för luftkvalitet – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för luftkvalitet
Mätningar

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter