Senaste Nyheter

Horiba APDA 371 och APDA 372

Naturvårdsverket har godkänt instrumenten APDA 371 och APDA 372 från Horiba för kontinuerliga mätningar av PM10 och PM2.5 i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Luftguiden – Handbok 2019:1, utgåva 1

Naturvårdsverket har publicerat en ny versionen av Luftguiden. Den nya versionen finns att ladda ner på Naturvårdsverkets webbplats: www.naturvardsverket.se/978-91-620-0182-7

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Under vintern och våren genomförde Referenslaboratoriet löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument på totalt fyra platser, en plats i Västerås och tre i och runt Stockholm. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i två rapporter, Ref-m: 2018:1 och Ref-m: 2018:2, och kan hittas under Rapporter. Resultatet för Grimm EDM 180 sticker ut och är betydligt sämre än i tidigare kontroller, Referenslaboratoriet kommer därför föra en dialog med tillverkare och användare i syfte att säkerställa att instrument fungerar i Svenska miljöer.

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för tätortsluft
Mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter