Senaste Nyheter

Teledyne API N500

Naturvårdsverket har godkänt instrument N500 från Teledyne API för kontinuerliga mätningar av NO2 i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Två nya utvärderingar inom ramarna för löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument har publicerats. En kontroll genomfördes i Sollentuna 2022-2023 och en i Visby 2022-2023. Båda utvärderingarna går att ladda ner under Rapporter eller Löpande kontroll av PMx instrument.

Jämförelse av NOx-mätningar i Sverige 2021/2022

Under 2021 samt 2022 genomförde Referenslaboratoriet en jämförelse av NOx-mätningar vid ett flertal mätstationer i Sverige. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i en rapport, Ref-m: 2022:5, som kan hittas under Rapporter.

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar
Institutionen för miljövetenskap
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för luftkvalitet – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för luftkvalitet
Mätningar

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter