Senaste Nyheter

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Under vintern och våren genomförde Referenslaboratoriet löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument på två platser norr om Stockholm. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i en rapport, Ref-m: 2019:1, som kan hittas under Rapporter.

Horiba APDA 372E

Naturvårdsverket har godkänt instrumentet APDA 372E från Horiba för kontinuerliga mätningar av PM10 och PM2.5 i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Horiba APDA 371 och APDA 372

Naturvårdsverket har godkänt instrumenten APDA 371 och APDA 372 från Horiba för kontinuerliga mätningar av PM10 och PM2.5 i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för tätortsluft
Mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter