Senaste Nyheter

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Under vintern, våren och sommaren 2020 genomförde Referenslaboratoriet löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument i Sundsvall. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i en rapport, Ref-m: 2020:2, som kan hittas under Rapporter eller Löpande kontroll av PMx instrument

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Under sommaren 2019 samt vintern 2020 genomförde Referenslaboratoriet löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument på Norunda utanför Uppsala. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i en rapport, Ref-m: 2020:1, som kan hittas under Rapporter.

2B Technologies Model 405 nm

Naturvårdsverket har godkänt instrumentet Model 405 nm från 2B Technologies för kontinuerlig kontroll av kvävedioxid i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar
Institutionen för miljövetenskap
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för tätortsluft
Mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter