Senaste Nyheter

Jämförelse av NOx-mätningar i Sverige 2021/2022

Under 2021 samt 2022 genomförde Referenslaboratoriet en jämförelse av NOx-mätningar vid ett flertal mätstationer i Sverige. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i en rapport, Ref-m: 2022:5, som kan hittas under Rapporter.

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Fyra nya utvärderingar inom ramarna för löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument har publicerats. En kontroll genomfördes i Malmö 2020-2022, en i Sollentuna 2021-2022, en i Visby 2022 samt en i Trelleborg 2022. Samtliga utvärderingar går att ladda ner från Rapporter eller Löpande kontroll av PMx instrument.

Eco Physics nCLD AL2

Naturvårdsverket har godkänt instrument nCLD AL2 från Eco Physics för kontinuerliga mätningar av NO2 i utomhusluft. Se godkända instrument för mer information.

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar
Institutionen för miljövetenskap
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för luftkvalitet – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för luftkvalitet
Mätningar

Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter