Senaste Nyheter

2B Technologies Model 405 nm

Naturvårdsverket har godkänt instrumentet Model 405 nm från 2B Technologies för kontinuerlig kontroll av kvävedioxid i utomhusluft. Se Godkända instrument för mer information.

Harmoniserad QA/QC manual, version 3 publicerad

Referenslaboratoriet har nu publicerat en tredje version av den Harmoniserade QA/QC manualen. Den nya versionen innehåller inga nya avsnitt eller kapitel jämfört med version 2 men en hel del förändringar och modifieringar har gjorts i texten. Flertalet ändringarna har tillkommit efter dialog med användare runt om i landet i syfte att avsnitt och textdelar som upplevts som komplicerade och oklara har gjorts enklare och tydligare. Andra språkliga förbättringar har också gjorts varvid Referenslaboratoriet hoppas att den nya versionen ska vara mer lättläst.

Den nya versioner kan laddas ner från sidan Harmoniserad QA/QC manual som finns under Kvalitetssäkring. Har du synpunkter, frågor eller förslag på förbättringar får du mer än gärna kontakta Referenslaboratoriet.

Löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument

Under vintern och våren genomförde Referenslaboratoriet löpande kontroll av likvärdiga partikelinstrument på två platser norr om Stockholm. Resultatet av dessa mätningar har nu publicerats i en rapport, Ref-m: 2019:1, som kan hittas under Rapporter.

Alla Nyheter »

Kontakt

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar
Institutionen för miljövetenskap
Stockholms Universitet

Tel: 08 – 674 7648
Epost: reflabmatningar@aces.su.se

Modeller

Vill du istället ha rådgivning kring modeller och modellering av luftkvalité? Kontakta Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

www.smhi.se/reflab

Referenslaboratoriet för tätortsluft
Mätningar

Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar är en stödfunktion till landets kommuner på uppdrag av Naturvårdsverket. Referenslaboratoriets syfte är att stötta de luftkvalitetsmätningar som görs i utomhusluft och att verka för att dessa håller lämplig kvalitet.

Ansvariga Myndigheter