ACES Provningsjämförelser

Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet

Provningsjämförelser för miljö- och vattenlaboratorier

Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet, ACES, organiserar provningsjämförelser med miljöfokus för laboratorier som utför kemiska, fysikaliska och sensoriska analyser i vatten.

ACES har årliga jämförelser för metaller och spårämnen, jonbalans, närsalter, suspenderat material och slam, samt vanliga parameter för avloppskontroll. Vissa parameter som klorofyll, extrem pH och lukt och smak erbjuds mer sällan. Proverna består huvudsakligen av naturliga matriser som utgående avloppsvatten och slam från kommunala reningsverk, utgående industriellt avloppsvatten, dricksvatten, recipientvatten och sjövatten.

Provningsjämförelserna arrangeras av ACES miljöövervakningsgrupp som är ackrediterad enligt ISO 17025. Provningsjämförelserna utförs i överensstämmelse med ISO 17043 men omfattas inte av ackrediteringen.

aktuellt

29 maj 2023

ACES 2023-3 Slutrapport

Slutrapporten för ACES 2023-3 Närsalter och högt pH har publicerats. Den kan laddas ner via länken i årsprogrammet längre ner på denna sida eller från Rapporter.
8 maj 2023

ACES 2023-3 Preliminärrapport

Preliminärrapporten för ACES 2023-3 Närsalter och högt pH har publicerats. Den kan laddas ner via länken i årsprogrammet längre ner på denna sida.

Årsprogram 2023

Information om anmälan till höstens omgångar skickas ut senare i vår.

Suspenderat material och slam

Del A: Kommunalt avloppsvatten, spikat
suspenderade ämnen, glödrest

Del B: Skogsindustriellt avloppsvatten, spikat
suspenderade ämnen, glödrest, susp70 (grova partiklar)

Del C: Rötslam
torrsubstans, glödrest, pH, alkalinitet, ammoniumkväve, totalkväve

2023-1

Metaller och spårämnen

Del A: Dricksvatten, spikat

Del B: Kommunalt avloppsvatten, utgående, spikat

Del A och B: Ag, Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Zn
Endast del A: Sr, U, V

2023-2

Närsalter och högt pH

Del A: Eutrof recipient
NO2-N, NO3-N, NO2,3-N, NH4-N, Ntot, PO4-P, Ptot, Si, färgtal, pH, konduktivitet, BOD7, suspenderade ämnen, glödrest

Del B: Kommunalt avloppsvatten, utgående
NO2-N, NO3-N, NO2,3-N, NH4-N, Ntot, PO4-P, Ptot, Si, färgtal, pH, konduktivitet

Del C: Högt pH

2023-3
Rulla till toppen