ACES Provningsjämförelser

Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet

Provningsjämförelser för miljö- och vattenlaboratorier

36701973-summer-view-of-a-small-lake-on-the-swedish-countryside

Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet – ACES – organiserar provningsjämförelser med miljöfokus för laboratorier som utför kemiska, fysikaliska och sensoriska analyser i vatten.

Se programmet längre ner.

aktuellt

7 december 2023

ACES 2023-5 Slutrapport

Slutrapporten för ACES 2023-5 Avloppsvatten har publicerats. Den kan laddas ner via länken i årsprogrammet längre ner på denna sida eller från Rapporter.
20 november 2023

ACES 2023-5 Preliminärrapport

Preliminärrapporten för ACES 2023-5 Avloppsvatten har publicerats. Den kan laddas ner via länken i årsprogrammet längre ner på denna sida.

Årsprogram 2023

Anmälan till höstens omgångar är stängd. Kontakta oss om du vill delta men missade anmälningstiden.

Jonbalans och klorofyll

Del A: Dricksvatten
Del B: Sjövatten

Del A och B: färgtal, absorbans, transmittans, konduktivitet, pH, turbiditet, alkalinitet, Ca+Mg, hårdhet, Ca, K, Mg, Na, klorid, fluorid, sulfat, CODMn, TOC
Endast del A: N– och P-salter i dricksvatten

Del C: Klorofyll

2023-4

Avloppsvatten

Del A: Kommunalt avloppsvatten, utgående
BOD7, CODCr, CODMn, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet

Del B: Skogsindustriellt avloppsvatten, utgående
AOX, BOD7, CODCr, TOC, Na, konduktivitet, pH, alkalinitet, Ntot, Ptot

2023-5

Nästa år

Information om 2024 publiceras vid årskiftet.

2024
Rulla till toppen