Kevin Noone, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), och Maria Grahn, Chalmers, diskuterar tekniken med att fånga in koldioxid i radioprogrammet Klotet i P1.