Geosciences building, Stockholm University. Photo: Hanna Hellzén Cramér

(På svenska – se nedan)

From August 31, Stockholm University will gradually start returning to teaching on campus. The transition will take place taking current circumstances into account, and following recommendations from the government. During the first part of the autumn, teaching will be given both online and on campus. Courses at the Department of Environmental Science will be offered as planned. Lectures will be given both on campus and online. Some courses will be offered using hybrid solutions (online and campus teaching). Laboratory exercises and other practical elements will take place on campus.  Seminars and similar teaching activities will in most cases be held on campus. Due to the number of admitted students, the course MI2006 Climate Change Solutions will be given as an online course.

If you belong to a risk group or for any other reason are unable to participate in teaching on campus please contact our student councillors at studeranu@aces.su.se

We hope that the situation evolves so that we will be allowed to return to campus completely during the second half of the semester. Read more here: Information for students and staff about Covid-19.

 

Welcome to the Department of Environmental Science!

——————

Från den 31 augusti börjar Stockholms universitet gradvis gå tillbaka till undervisning på campus. Övergången kommer att ske med hänsyn de omständigheter som råder och efter rekommendationer från regeringen. Kurser vid Institutionen för miljövetenskap erbjuds enligt plan. Under terminens, första del kommer undervisning att ges både online och på campus. Detta betyder att vissa kurser kommer att erbjudas med hybridlösningar (online- och campusundervisning). På dessa kurser kommer föreläsningar att hållas både på campus och online, men laborationer och andra praktiska element sker på campus. Seminarier och liknande undervisningsaktiviteter kommer i de flesta fall att hållas på campus. På grund av stort antal antagna studenter, kommer kursen MI2006 Climate Change Solutions att ges som en onlinekurs utan fysiska träffar.

Om du tillhör en riskgrupp eller av någon annan anledning inte kan delta i undervisningen på campus, kontakta våra studievägledare på studeranu@aces.su.se

Vi hoppas att situationen utvecklas så att vi får återvända till campus helt under andra halvåret. Läs mer här: Information till studenter och medarbetare om covid-19.

Välkommen till Institutionen för miljövetenskap!

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se