Kursen ”Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation” genomförs vid ACES våren 2019. Foto: Roland Magnusson/ Mostphotos

Hur arbetar man med miljölagstiftning och fysisk planering i en kommun? Går det att räkna ut trafikflödet på E4:an? Under våren 2019 genomför Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) flera nya kurser, bland annat i miljölagstiftning och systemdynamik. Sista ansökningsdag är 15 oktober.

– Både kursen i miljölagstiftning och kursen i systemdynamik passar studenter på masternivå. De ger redskap för att kunna arbeta inom stat och kommun och nödvändiga kunskaper för att kunna förstå och analysera olika typer av system, allt från en sjö till hur järnvägstrafiken kan förbättras, säger Ann-Kristin Eriksson Wiklund, studierektor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES).

Kursen ”Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation” genomförs på avancerad nivå och ger grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt med fokus på den kommunala miljöförvaltningen. Ansvarig för kursen är Melina Malafry, universitetslektor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, och några delmoment är miljölagstiftning och fysisk planering, förvaltningsrätt och kommunal förvaltning, miljö- och yrkesetik samt kommunikation.

Kursen ”Systemdynamik, livscykelanalys och modellering” genomförs också på avancerad nivå och leds av Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi vid ACES. Här handlar det om att lära ut ett systemtänkande som kan användas för att förstå och simulera sådant som kolets kretslopp eller trafikflödet längst E4:an, något som är nödvändigt för bra samhällsplanering.

– Vi erbjuder även en kurs om luftkvalitet under våren 2019, en kurs som ger förståelse för både inomhus- och utomhusluft, säger Ann-Kristin Eriksson Wiklund.

På kandidatnivå erbjuder ACES två kurser under vårterminen som också ger en bra bas inför framtida jobb. Den ena kursen lär ut grunderna i modellering, ”Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar”, den andra hur man effektivt kan kommunicera ett budskap, ”Miljövetenskaplig kommunikation”.

Sista anmälningsdag till vårens kurser är 15 oktober.

 

Mer information om kurserna och hur du ansöker:

Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation

Systemdynamik, livscykelanalys och modellering

Miljövetenskaplig kommunikation

Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar

Fler kurser vid ACES finns här: https://www.aces.su.se/education/courses/

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se