Foto: Joakim Edsjö

Ta chansen att studera i Singapore. Naturvetenskapliga fakulteten utlyser tolv terminsplatser till Nanyang Technological University i Singapore under läsåret 2019/20. Du har möjlighet att söka både en termin och ett läsår.

För att vara behörig att söka platserna ska du:

  • Vara registrerad som student vid Stockholms universitet
  • Studera naturvetenskap
  • Ha studerat i minst ett år
  • Kunna tillgodoräkna dig poängen vid hemkomst

Läs mer här.

Take the opportunity to study in Singapore. The Faculty of Science announces twelve semester places to Nanyang Technological University in Singapore during the 2019/20 academic year. You have the opportunity to apply for both a semester and a whole academic year.  More information here (in Swedish).

 

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se