IMG_2969Den sista provtagningen av kattblod och hushållsdamm gjordes i mars. Vi har då sammanlagt besökt 17 familjer och provtagit 28 Katter, dammsugit ungefär  51 rum. Tack alla ni för att ni stalled upp. Vi kommer nu att gå in i en intensiv analysfas. Vi hoppas börja publicera resultaten i slutet av året.

Vid nästa projektmöte kommer vi att diskutera om en andra provomgång är nödvändig för att förstärka den statistiska styrkan i materialet. Vi kommer att annonsera efter fler familjer om vi behöver det.