Prof. Åke Bergman vid Stockholms universitet kommenterar den nya rapporten ”Endocrine Disrupting Cemicals 2012” som är en global rapport som ges ut av Världshälsoorganisationen, WHO, och FN:s miljöprogram, UNEP. Rapporten presterades under ett FN-möte i Nairobi 19 Februari 2012. Patrik Andersson och kollegor vid Umeå Universitet demonstrerar emmissionsmätningar av hormonstörande kemikalier från hushållsprodukter.

Läs artiklen på svt.se »