En första provtagningskampanj kommer att organiseras i augusti 2013.  Vi söker barnfamiljer i Mälardalen, Stockholm och Uppsalaregionen som har minst en katt hemma. Ni kan bo i hus eller lägenhet, och ha ett eller flera barn. Familjens barn skall helst vara yngre än 8-9 år så att hemmet innehåller typiska produkter som små barn omger sig med. Med ert bidrag kan vi undersöka varför t.ex. sköldkörtelproblemen har ökat i vårt samhälle.

Kontakta veterinär Bernt Jones om ni är intresserade.

Mer information finns i MiSSE flyern.