Foto Astrid Vagen Wikimedia Commons

Christer Johansson, professor vid ACES, intervjuas om luftkvaliteten i våra storstäder i en artikel i Dagens Nyheter.