Kevin Noone, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), och Maria Grahn, Chalmers, diskuterar tekniken med att fånga in koldioxid i radioprogrammet Klotet i P1.

 

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se