Inför starten av konferensen Baltic Sea Future den 8–9 mars på Stockholmsmässan skriver klimatforskare vid Stockholms universitet en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle om hur klimatförändringarna påverkar Östersjön.

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se