Foto: Martin Jakobsson/Stockholms universitet

Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid ACES, intervjuas om det allvarliga läget för den arktiska havsisen i tidningen Läget, en webbtidning som riktar sig till ungdomar.

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se