The Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) at Stockholm University has a strong research focus spanning from analytical chemistry, environmental chemistry and ecotoxicology to atmospheric science and biogeochemistry.

The Analytical Chemistry Unit performs research in and develops advanced techniques and methods for complex chemical analysis. This involves studies of chemical and physical interactions in all parts of the analytical chain, from sampling and extraction, to separation and detection, as well as advanced methods for data treatment and interpretation. The developed tools are used in a broad range of applications from modified biomolecules, e.g. DNA adducts, to small organic compounds, such as environmental pollutants and skin allergens. The unit also manages the education in analytical chemistry at Stockholm University, from basic to master level, including advanced courses in mass spectrometry (MS) and separation techniques, and a PhD education program.

The Analytical Chemistry Unit is now looking for an MS lab manager/application specialist.

Main responsibilities
The main responsibility of the candidate is to manage the unit’s mass spectrometry facility. This includes the following tasks:

 • Responsibility for the facility´s MS and auxiliary instrumentation.
 • Provide analytical support to MS users.
 • Train new users on the MS equipment and instrument software.
 • Manage instrument scheduling, billings, maintenance, and troubleshooting of MS and auxiliary instrumentation and perform repairs as needed.
 • Oversee activities of students in the lab.
 • Organize and lead MS lab user meetings and seminars.
 • Administrate and upgrade MS library databases and related software.
 • Assist in planning for and in acquisition of new instruments.
 • Shared responsibility in oversight of laboratory safety.

Qualification requirements
In order to qualify for the job, the applicant must have the following qualification requirements: 

 • PhD in Analytical Chemistry (or equivalent experience).
 • At least two-year’s post-doctoral experience or equivalent work experience in industry, government or other labs.
 • A strong background in common organic MS and chromatographic techniques (LC/MS, GC/MS, etc.).
 • Experience with different types of ionization methods and analyzers, as well as MS data analysis software.
 • Practical experience in operation, method development, and routine maintenance of LC/MS and GC/MS instrumentation, along with project management experience. This should preferably be documented, e.g. by previous responsibility for MS equipment at the departmental level or equivalent.
 • Familiarity with non-target MS analysis with Orbitrap and/or Q-ToF, as well as MS data mining and ion mobility MS is beneficial.
 • Fluency in English (spoken and written) is required. Basic Swedish is an asset.
 • Experience as a lab manager/application specialist is a merit.
 • Qualified candidates must be service-minded, flexible towards a large user community, and have strong organizational and interpersonal skills.

Terms of employment
This is a full-time, indefinite-term position with a six-month trial period. Salaries at Stockholm University are determined individually; therefore, please indicate your requested salary. Start date as peer agreement.

Stockholm University strives to be a workplace free from discrimination and with equal opportunities for all.

Contact 
Further information about the position can be obtained from the Analytical Chemistry Unit Head, Prof Cynthia de Wit, telephone +46 708 88 71 80, cynthia.dewit@aces.su.se or Prof Ulrika Nilsson, telephone: +46 702 24 08 51, ulrika.nilsson@aces.su.se.

Union representatives
Ingrid Lander (Saco-S), telephone: +46 708 16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), telephone: +46 8 16 40 17, st@st.su.se, and seko@seko.su.se (SEKO).

Application
Apply for the position at Stockholm University’s recruitment system. It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline.

Please include the following information with your application:

 • Your contact details and personal data
 • Your highest degree
 • Your language skills
 • Contact details for 2–3 references

and, in addition, please include the following documents:

 • Cover letter motivating your interest for this position
 • CV – degrees, other education and work experience
 • At most, a one-page description of how you see your role as a MS lab manager/application specialist
 • Transcripts from basic, advanced and PhD education with grades
 • Copy of PhD diploma.

The instructions for applicants are available at: Instructions – Applicants.

You are welcome to apply!

Stockholm University – our education and research produce results.

To apply, click “Apply” at the bottom of the page: https://www.su.se/english/about/working-at-su/jobs?rmpage=job&rmjob=8880&rmlang=UK.

 

Lab manager inom masspektrometri/applikationsspecialist

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-04-30.

Vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) utförs forskning inom analytisk kemi, miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi.

Enheten för analytisk kemi bedriver forskning kring avancerade tekniker och metoder för komplexa kemiska analyser. Kemiska och fysikaliska interaktioner studeras i olika länkar av den analytiska kedjan från provtagning, extraktion till separation och detektion. Avancerade databearbetningsmetoder används också för tolkning av resultat. Metoderna som utvecklas används i breda tillämpningar från att t ex studera modifierade biomolekyler såsom DNA-addukter, till små organiska ämnen, t ex miljöföroreningar och hudallergener. Enheten ansvarar för det tvååriga masterprogrammet i analytisk kemi, som inkluderar kurser i bland annat masspektrometri (MS) och avancerade separationsmetoder, samt för grundkurser i analytisk kemi inom kandidatprogrammet i kemi vid Stockholms universitet. Enheten ansvarar även för ett forskarutbildningsprogram inom analytisk kemi.

Enheten för analytisk kemi söker nu en laboratoriemanager och applikationsspecialist inom MS.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgiften är att ansvara för och ta hand om enhetens MS-facilitet. Detta inkluderar:

 • Ansvara för facilitetens MS-instrumentering och kringutrustning.
 • Ge analytisk-kemiskt stöd till MS användare.
 • Lära upp nya MS-användare på instrument och mjukvara.
 • Ta hand om schemaläggning, fakturering, underhåll, och problemlösning med MS-instrument och kringutrustning inom faciliteten, samt utföra nödvändiga reparationer.
 • Överse studentaktiviteter inom MS-faciliteten.
 • Organisera och leda MS-användarmöten och seminarier.
 • Administrera och uppgradera MS-bibliotek och relaterad mjukvara.
 • Hjälpa till i planering och upphandling av nya instrument.
 • Dela ansvaret för att upprätthålla labsäkerhet.

Kvalifikationer
För anställningen är det nödvändigt att du har:

 • Doktorsexamen i analytisk kemi eller motsvarande erfarenhet.
 • Minst två-års postdoktorala erfarenhet eller motsvarande yrkeserfarenhet från laboratoriearbete inom industri, myndigheter eller dyl.
 • En stark bakgrund i organisk MS och kromatografiska metoder (LC/MS, GC/MS mm).
 • Erfarenhet från olika joniseringsmetoder och analysatorer, samt olika typer av mjukvara för bearbetning av MS-data.
 • Praktisk erfarenhet från användning och metodutveckling inom LC/MS och GC/MS, rutinunderhåll av sådan utrustning, samt projektledning. Detta bör kunna dokumenteras, t ex genom tidigare ansvar för MS utrustning på institutionsnivå eller motsvarande.
 • Förtrogenhet med non-target analys med Orbitrap och/eller Q-ToF instrument, MS “data mining” samt jonmobilitets-MS är en fördel.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift krävs. Grundläggande svenska är en fördel.
 • Tidigare erfarenhet som laboratoriemanager/applikationsspecialist är meriterande.
 • Serviceinriktad, flexibel med en stor användargrupp, bra organisatoriska egenskaper samt god social förmåga.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av chefen för Enheten för analytisk kemi, professor Cynthia de Wit, tfn 08-674 71 80, cynthia.dewit@aces.su.se eller professor Ulrika Nilsson, tfn 070-22 408 51, ulrika.nilsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument:

 • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
 • CV – examina och övriga utbildningar samt arbetslivserfarenhet
 • högst en sida där du beskriver hur du ser på din roll som MS lab manager/applikationsspecialist
 • betyg från grund-, avancerad och forskarutbildning
 • kopia av doktorsexamen.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-på-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=8829&rmlang=SE.

Contact

Cynthia de Wit
Deputy head of department
Professor
Analytical Chemistry

Phone +46 8 674 7180
Cynthia.deWit@aces.su.se

Ulrika Nilsson
Professor
Analytical Chemistry

Phone +46 8 16 2327
ulrika.nilsson@aces.su.se