Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fem enheter med drygt 220 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning
Vi har nyligen utvecklat en simulator i labbskala, som på ett mycket verklighetstroget sätt kan generera marina aerosoler. I en tidigare studie använde vi simulatorn för att studera utbytet mellan vatten och atmosfär för perfluorerade alkylsyror, vilka är starkt ytaktiva ämnen. Projektet syftar till att bygga vidare på tidigare forskning genom att med hjälp av aerosolsimulatorn mäta utbytet mellan vatten och luft för en lång rad organiska ämnen i labbet och i fältet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär provtagning, kemisk analys av organiska miljögifter i prover insamlade från simulatorexperimenten i labbet och fältet samt uttolkning av data och författande av vetenskapliga artiklar.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Erfarenhet från arbete med organiska miljögifter samt provtagning av vatten och luft är mycket meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad och avser heltid ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde 1 juli 2019 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ian Cousins, tfn 072-148 92 32, ian.cousins@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

För att ansöka, klicka på “Ansök” längst ned på denna sida: https://www.su.se/om-oss/jobba-på-su/lediga-jobb?rmlang=SE&rmpage=job&rmjob=9048.

Contact

Ian Cousins
Professor
Contaminant Chemistry

Phone + 46 8 16 4012
Ian.Cousins@aces.su.se