Den 19 maj besökte Roger Westerholm, Christer Johansson och Alexander Håkansson från ACES Naturvårdsverket för att dela med sig av sina kunskaper om olika typer av luftburna partiklar och deras hälsorisker. Seminariet var en del i ACES:s arbete med att samverka med samhället och svenska myndigheter kring den forskning som ACES bedriver.

Fokus för seminariet var vilka hälsoeffekter som kan relateras till sotpartiklar och andra oreglerade partiklar samt vilken inverkan valet av bränsle har på fordonsutsläpp.

Seminariet spelades in och kan ses här: https://youtu.be/Vh5tREnweF8

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se