Forskare från ACES har, tillsammans med Transportstyrelsen och forskare från Chalmers Tekniska högskola, genomfört ett tvåårigt forskningsprojekt om mätning av tenn på fartygsskrov. Projektet har tagit fram underlag och förslag till bedömningsgrunder till Transportstyrelsens arbete för att eliminera spridningen av tenn från fartyg och fritidsbåtar.

Resultaten presenteras vid ett seminarium på Transportstyrelsen 17 april.

Plats:I Transportstyrelsens huvudkontor på Olai Kyrkogata 35 i Norrköping, rum 8O303

Tid:Den 17 april kl 13-15

Anmälan: Görs till Lina Petersson lina.petersson@transportstyrelsen.se
Det finns begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.

Program

  • 13:00 – 13:10 Introduktion Lina Petersson, transportstyrelsen
  • 13:10 – 13:20 Bakgrund XRF-teknik och miljöstatus tennorganiska föroreningar. Erik Ytreberg, Chalmers
  • 13:20 – 13:40 Kalibrering och mätosäkerheter med XRF-teknik. Maria Lagerström, ACES, SU
  • 13:40 – 13:50 Mätningar på fartyg. Daniel Yngsell, Chalmers
  • 13:50 – 14:00 kort paus
  • 14:00 – 14:20 Förslag på riktlinjer för XRF-mätning av tenn i bottenfärg på fartyg och fritidsbåtar. Erik Ytreberg och Maria Lagerström,
  • 14:20 – 14:40 XRF-mätningar av metaller på fritidsbåtar i Sverige och andra länder. Britta Eklund, ACES, SU
  • 14:40 – 15:00 Diskussion

Välkommen!

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se