Världspremiär för film om polarforskning

20161011 at 14:00:00
Rotundan i Allhuset, Universitetsvägen 9, Frescati

Under Forskardagarna är det världspremiär för filmen om den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 till Arktis. Forskarna undersöker den metan som ligger bunden i permafrost och gashydrater i de svårtillgängliga öst-sibiriska grundhaven och avslöjar den arktiska havsisens historia.

Filmen presenteras av Nina Kirchner, deltagare i expeditionen, docent i glaciologi och vetenskaplig föreståndare för Bolincentret för klimatforskning.

“Minnen från expeditioner till så avlägsna områden som Arktis är alltid speciella och nu kan vi äntligen dela upplevelsen med alla som inte var med på plats,” säger Nina Kirchner.

Forskarnas eget material

Det är forskarnas egna filmade bilder från expeditionen som vävts samman med intervjuer med forskningsledarna Örjan Gustafsson på ACES och Martin Jakobsson. Vi får följa med i förarbetet med all planering som krävs för en expedition till Arktis, till livet ombord, hur insamling av data går till och slutligen hur resultaten presenteras i form av vetenskapliga artiklar.

Tinande kryosfär, kol och klimatsystem

Den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3, med forskningsledarna Örjan Gustafsson och Martin Jakobsson, ger sig tillsammans med ett 80-tal forskare i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete iväg med isbrytaren Oden till Arktis. Syftet är att  undersöka samspelet mellan tinande kryosfär, kol och klimatsystem för att söka svar på havsisens historia och vad som händer med den metan som ligger bunden i permafrosten i de svårtillgängliga Östsibiriska grundhaven.Expeditionen genomfördes under juli till oktober 2014.

Filmen, som är 30 minuter lång, är producerad av Medieproduktion vid Stockholms universitet.

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se

Department of Environmental Science
Stockholm university

Department of Environmental Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm

Geovetenskapens hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet,
Svante Arrhenius väg 16, Stockholm