Toxic paint on boats affect snails in the Baltic Sea

Maria Bighiu, ACES

20171005 at 11:00:00
Aula Magna, Högra hörsalen, Frescati

Vid årets Forskardagar presenterar Maria Bighiu från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi sin forskning om båtbottenfärgers effekter på marina organismer. Föredraget hålls på engelska.

Maria Bighiu, doktor i tillämpad miljövetenskap, disputerade 2017 med avhandlingen Use and environmental impact of antifouling paints in the Baltic Sea

Användning av biocid-baserade båtbottenfärger är den vanligaste metoden för att förhindra att alger, havstulpaner och andra organismer sätter sig på båtar. Båtbottenfärger för fritidsbåtar har oftast koppar som huvudsaklig biocid och använder zink som pigment och stabiliseringsmedel. Båda metallerna frisätts från färgen när den är i vatten, vilket leder till föroreningar i områden som har låg vattenomsättning, exempelvis marinor. Syftet med den här avhandlingen har varit att beskriva användningen av båtbottenfärger i olika regioner i Sverige, och undersöka vilka effekter dessa får på miljön, med fokus på föroreningar och toxicitet hos akvatiska sniglar.

Läs mer:

Årets Forskardagar, 3-5 oktober: Schema och presentationer av föredragshållare

Om Forskardagarna

Vid Stockholms universietets Forskardagar presenterar nyligen disputerade forskare resultat av sina avhandlingar på ett populärvetenskapligt sätt. Evenemanget är gratis och riktar sig huvudsakligen till gymnasieklasser men alla är välkomna!

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se

Department of Environmental Science
Stockholm university

Department of Environmental Science
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm

Geovetenskapens hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet,
Svante Arrhenius väg 16, Stockholm