March 11, 2020 at 10:00 until March 12, 2020 at 12:00

Den 11-12 mars bjuder Naturhistoriska riksmuseet och Institutionen för miljövetenskap (ACES) in till en presentation av resultaten från Bonusprojektet Baltic Sea multilevel health impacts on key species of anthropogenic hazardous substances (BaltHealth) redovisas. Under två dagar blir det nyheter om farliga ämnen i Östersjön, gifthalter i toppredatorer och vilka effekter miljögifterna har på djurlivet. Seminarium och workshop hålls på engelska.

Bonus Balthealth, programme 2020 (155 Kb)

Läs mer om projektet: Bonus BaltHealth

Vill du delta?

Du som önskar delta dag två, meddela gärna det per mail till Igor Eulaers, ie@bios.au.dk för kaffeplaneringens skull.

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se