March 12, 2019 at 14:00
Geovetenskapens hus

Välkommen till Öppet Hus vid Stockholms universitet tisdagen den 12 mars 2019 kl 14.00-18.00

I utställningen och på seminarierna svarar våra studenter och studievägledare på frågor om utbildning och möjligheterna efter examen.

–Frågor och svar om Miljövetenskap, Geologi, Geovetenskap, Geografi, och Biogeovetenskap 14.15–14.45 Ahlmannsalen

Läs hela programmet här:

https://www.su.se/om-oss/evenemang/%C3%B6ppet-hus

Contact information

Visiting addresses:

Geovetenskapens Hus,
Svante Arrhenius väg 8, Stockholm

Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 16, Stockholm (Unit for Toxicological Chemistry)

Mailing address:
Department of Environmental Science
Stockholm University
106 91 Stockholm

Press enquiries should be directed to:

Stella Papadopoulou
Science Communicator
Phone +46 (0)8 674 70 11
stella.papadopoulou@aces.su.se